• Elavtal
 • Härjeåns
 • Fibernät
 • Elnät
 • Produktion
 • Energi
 • Om Härjeåns
 • Driftinformation
 • Mina sidor
 • Inget känt avbrott just nu.
  A
  Allmänt
  Avtalsvillkor för nätkunder

  B
  Beskrivning av elmätare Aidon 6534

  C
  Cecilia Norberg
  Certifikat

  D
  Dataskyddsförordningen - GDPR
  Detta behövs när du säger upp elnätavtalet:
  Detta behövs när du tecknar elnätsavtal:
  Driftinformation och felanmälan
  Dödsfall

  F
  Felanmälan bredband
  Felanmälan Elnät
  Framtidsbygge i fjällvärlden
  FSC, Licenskod FSC-C121486

  H
  Härjeånskoncernens GDPR-projekt
  Härjeånskoncernens årsredovisning

  K
  Karta över våra kraftverk
  Klagomålshantering (Avbrottsersättning)
  Klagomålshantering (Konsumenträtt)
  Konsumenträtt
  Kontakta Härjeåns
  Kontaktuppgifter Härjeåns Fibernät
  Kontroll av spänningskvalitet
  Kundens rätt att påkalla provning av elmätare
  Kundservice

  L
  Leverans- och besöksadresser
    M
  Motverka diskriminering på marknaden

  N
  Ny kraft från fjällen
  Nyheter
  När du flyttar in
  När du flyttar ut
  Nätpriser för effektkunder högspänning (exkl. moms)
  Nätpriser för effektkunder lågspänning (exkl. moms)
  Nätpriser för säkringskunder (inkl. moms)

  O
  Om avbrottstiden inte stämmer
  Omsorgstjänster i fibernätet
  Organisationsnr och bankgiro

  P
  PEFC, Certifikat kod 2014-SKM-PEFC-77
  Policys FSC - PEFC
  Postadress

  R
  Registrera dig för Mina Sidor
  Rådgivning

  S
  Separation
  Så genomförs ett byte av elhandelsföretag

  T
  Telefon, fax och e-post

  U
  Ulf Wallberg

  V
  Vatten - ett förnybart & vinnande kraftslag år efter år
  Viktig information inför mätarbyte
  Villkor för Härjeåns Näts Avbrottsersättning
  Visuell profil
  Vår koncernledning
  Vägledning och möjlighet att pröva

  Ö
  Överklagan och tillsyn