• Elavtal
 • Härjeåns
 • Fibernät
 • Elnät
 • Produktion
 • Energi
 • Om Härjeåns
 • Driftinformation
 • Mina sidor
 • Inget känt avbrott just nu.
  A
  Allmänt
  Avtalsvillkor för nätkunder

  B
  Beskrivning av elmätare Aidon 6534

  C
  Cecilia Norberg
  Certifikat

  D
  Dataskyddsförordningen - GDPR
  Detta behövs när du säger upp elnätavtalet:
  Detta behövs när du tecknar elnätsavtal:
  Din rätt att påkalla provning av elmätare
  Driftinformation och felanmälan
  Dödsfall

  E
  Emil Mattsson

  F
  Felanmälan bredband
  Felanmälan Elnät
  Framtidsbygge i fjällvärlden
  FSC, Licenskod FSC-C121486

  H
  Härjeånskoncernens GDPR-projekt

  K
  Karta över våra kraftverk
  Klagomålshantering
  Konsumenträtt
  Kontakta Härjeåns
  Kontakta oss på Härjeåns Fibernät
  Kontroll av spänningskvalitet

  L
  Leverans- och besöksadresser

  M
  Motverka diskriminering på marknaden

  N
  Ny kraft från fjällen
  Nyheter
  När du flyttar in
  När du flyttar ut
  Nätpriser för effektkunder högspänning (exkl. moms) (Nätpriser från 2022)
  Nätpriser för effektkunder högspänning (exkl. moms) (Våra nätpriser)
  Nätpriser för effektkunder lågspänning (exkl. moms) (Nätpriser från 2022)
  Nätpriser för effektkunder lågspänning (exkl. moms) (Våra nätpriser)
  Nätpriser för säkringskunder (inkl. moms) (Nätpriser från 2022)
  Nätpriser för säkringskunder (inkl. moms) (Våra nätpriser)
    O
  Om avbrottstiden inte stämmer
  Omsorgstjänster i fibernätet
  Organisationsnr och bankgiro

  P
  PEFC, Certifikat kod 2014-SKM-PEFC-77
  Policys FSC - PEFC
  Press, bildbank och logotyper

  R
  Registrera dig för Mina Sidor
  Rådgivning

  S
  Separation
  Så genomförs ett byte av elhandelsföretag

  V
  Vatten - ett förnybart & vinnande kraftslag år efter år
  Viktig information inför mätarbyte
  Villkor för Härjeåns Näts Avbrottsersättning
  Vår kagomålshantering
  Vår koncernledning
  Vägledning och möjlighet att pröva
  Välkommen att höra av dig till vår kundservice

  Ö
  Överklagan och tillsyn