• Elavtal
 • Härjeåns
 • Fibernät
 • Elnät
 • Produktion
 • Energi
 • Om Härjeåns
 • Driftinformation
 • Mina sidor
 • Inget känt avbrott just nu.
  A
  Allmänt
  Avtalsvillkor för nätkunder

  C
  Cecilia Norberg

  D
  Dataskyddsförordningen - GDPR
  Detta behövs när du säger upp elnätavtalet:
  Detta behövs när du tecknar elnätsavtal:
  Driftinformation och felanmälan
  Dödsfall

  F
  Felanmälan bredband
  Felanmälan Elnät
  Framtidsbygge i fjällvärlden

  H
  Härjeånskoncernens GDPR-projekt
  Härjeånskoncernens årsredovisning

  K
  Karta över våra kraftverk
  Klagomålshantering (Avbrottsersättning)
  Klagomålshantering (Konsumenträtt)
  Konsumenträtt
  Kontakta Härjeåns
  Kontaktuppgifter Härjeåns Fibernät
  Kontroll av spänningskvalitet
  Kundens rätt att påkalla provning av elmätare
  Kundservice

  L
  Leverans- och besöksadresser

  M
  Miljöarbete
  Miljöarbete - på naturens villkor
  Motverka diskriminering på marknaden
    N
  Ny kraft från fjällen
  Nyheter
  När du flyttar in
  När du flyttar ut
  Nätpriser för effektkunder högspänning (exkl. moms)
  Nätpriser för effektkunder lågspänning (exkl. moms)
  Nätpriser för säkringskunder (inkl. moms)

  O
  Om avbrottstiden inte stämmer
  Omtanken om miljön finns alltid hos oss ? vi bor ju mitt i naturen! (Certifikat)
  Omtanken om miljön finns alltid hos oss ? vi bor ju mitt i naturen! (På naturens villkor)
  Organisationsnr och bankgiro

  P
  Postadress

  R
  Registrera dig för Mina Sidor
  Rådgivning

  S
  Separation
  Så genomförs ett byte av elhandelsföretag

  T
  Telefon, fax och e-post

  U
  Ulf Wallberg

  V
  Vatten - ett förnybart & vinnande kraftslag år efter år
  Verksamhetsutveckling med integrerade ledningssystem för kvalitet & miljö (Certifikat)
  Verksamhetsutveckling med integrerade ledningssystem för kvalitet & miljö (På naturens villkor)
  Villkor för Härjeåns Näts Avbrottsersättning
  Visuell profil
  Vår koncernledning
  Vägledning och möjlighet att pröva

  Ö
  Överklagan och tillsyn